Spindrift

tekst &


Sandra Boersma
spindrift@xs4all.nl
Verzamelbundel van het vertaalproject van Nan Lenders, met daarin o.a. de vertaling van 'Century Time' van Emily Carr

Century Time/Eeuwtijd - Emily Carr

In 2020/2021 nam ik deel aan een door het Nederlands Letterenfonds gefinancierd vertaalproject van Nan Lenders (vertaler van o.a. The Fault in Our Stars). Nan nodigde mij, samen met nog negen andere beginnende vertalers, uit om onder haar begeleiding één of meer gedichten of korte verhalen te vertalen. Alle vertalingen en bronteksten zijn gebundeld en mooi vormgegeven door Nanne Swieringa. Het door mij vertaalde verhaal 'Century Time' is afkomstig uit Klee Wyck, van de Canadese schrijfster en kunstenares Emily Carr (1871-1945).

Emily Carr was een eigenzinnige vrouw die zich ongemakkelijk voelde bij de stijve presbyteraanse normen en waarden waarmee ze was opgevoed. De verhalen in Klee Wyck gaan over Carrs bezoeken als jonge vrouw aan dorpen van de oorspronkelijke bewoners van Vancouver Island. Hun manier van leven, zoveel laconieker en ongedwongener dan wat ze gewend was, stond haar aan. Ze raakte enthousiast over hun kunst, met name over de totempalen, en ontwikkelde in navolging van 'de indianen' een groot ontzag voor de ongetemde natuur, waar zij zich ook zelf meer en meer een nietig onderdeel van voelde in plaats van zich (zoals de Europese kolonisten) erboven verheven te voelen.

Tijdens haar bezoeken maakte ze schetsen die de basis vormden van veel van haar schilderijen. Pas jaren later, toen haar gezondheid haar in de steek begon te laten, begon ze ook serieus te schrijven en verwerkte ze deze bezoeken in een serie verhalen. Door haar verhalen en haar schilderijen geldt ze nu als één van Canada's belangrijkste kunstenaars.

'Century Time' gaat over een begraafplaats waar de levende natuur de hoofdrol heeft: die groeit haastig over alles heen en neemt de doden barmhartig in haar boezem op. De zorgvuldig waarnemende Carr ziet dat de de manier van begraven op deze begraafplaats enigszins beïnvloed is door Europese gebruiken. Maar wanneer ze daarover doorvraagt bij een dorpsbewoonster, ontdekt ze hoe oppervlakkig die invloed is, en hoe peilloos diep de gedachtenwereld van deze mensen verschilt van die van de Europeanen.


pagina 1 van Century Time/Eeuwtijd van Emily Carr, vertaald door Sandra Boersma pagina 2 van Century Time/Eeuwtijd van Emily Carr, vertaald door Sandra Boersma pagina 3 van Century Time/Eeuwtijd van Emily Carr, vertaald door Sandra Boersma

Colofon van de verzamelbundel van Nan Lenders